prvý veľtrh automobilových skiel, ich opráv a príprav vozidiel