medzinárodný veľtrh plastov, gumy a kompozitov

Dovoľte nám informovať Vás o 62. medzinárodnom strojárskom veľtrhu MSV,12. medzinárodnom veľtrhu obrábacích a tvárniacich strojov IMT, 18. medzinárodnom zlievarenskom veľtrhu FOND-EX, 25. medzinárodnom veľtrhu zváracej techniky WELDING, 9. medzinárodnom veľtrhu technológií pre povrchové úpravy PROFINTECH a 7.medzinárodnom veľtrhu plastov, gumy a kompozitov PLASTEX, ktoré sa uskutočnia v dňoch 05. - 09. 10. 2020  na výstavisku v Brne.

Na poslednom ročníku Medzinárodného strojárskeho veľtrhu sa prezentovalo 1662 vystavovateľov  z 58 krajín , popredné zastúpenie mala aj Slovenská republika s 80 vystavovateľmi a bránami výstaviska prešlo viac ako 81 000 návštevníkov.

Zastúpené sú všetky kľúčové oblasti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu.

Hlavnou témou MSV je Priemysel 4.0 a digitalizácia výroby, jeden z hlavných smerov inovačného procesu. K ďalším zvýrazneným témam patrí cirkulárna ekonomika. Ide o trend, ktorý je jednou z prioritných oblastí udržateľného rozvoja a adaptácia priemyslu a obchodu sa bude uberať práve týmto smerom.

CENOVÉ PODMIENKY – VÝSTAVNÁ PLOCHA

                          do 31. 03. 2020                        po 31.03. 2020

KRYTÁ                4 600,– Kč/m2          4 950,– Kč/m2         prízemie pavilónu

                            3 450,– Kč/m2         3 700,– Kč/m2         galéria pavilónu

VOĽNÁ                 2 050,– Kč/m2        2 200,– Kč/m2         voľná plocha

Registračný poplatok:                                   Príplatky za tvar výstavnej plochy:

vystavovateľ/agentúra                 11 000,– Kč    Rohový stánok        30 %

za každého spoluvystavovateľa   11 000,– Kč   U-stánok                   40%

Uvedené ceny sú bez DPH.                              Ostrovný stánok         60 %

Termínová zľava

Vystavovateľovi, ktorý podá Záväznú prihlášku k účasti do 31. 03. 2020 a súčasne uhradí prvú zálohovú faktúru v termíne jej splatnosti, bude pri doúčtovaní plochy poskytnutá termínová zľava.  Zľava neplatí pre pavilón P.

Viac informácií o veľtrhoch nájdete na stránkach www.bvv.cz/msv.