Medzinárodný strojársky veľtrh

Dovoľte nám informovať Vás o 60. medzinárodnom strojárskom veľtrhu MSV, 11. medzinárodnom veľtrhu obrábacích a tvárniacich strojov IMT, 17. medzinárodnom zlievarenskom veľtrhu FOND-EX, 24. medzinárodnom veľtrhu zváracej techniky WELDING, 7. medzinárodnom veľtrhu technológií pre povrchové úpravy PROFINTECH a 6.medzinárodnom veľtrhu plastov, gumy a kompozitov PLASTEX, ktoré sa uskutočnia v dňoch 01. - 05. 10. 2018  na výstavisku v Brne.

Na poslednom ročníku Medzinárodného strojárskeho veľtrhu sa prezentovalo 1631 vystavovateľov  z 32 krajín , popredné zastúpenie mala aj Slovenská republika  s 80 vystavovateľmi a bránami výstaviska prešlo takmer 82 000 návštevníkov.

Zastúpené sú všetky kľúčové oblasti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu.

Hlavnou témou MSV je priemyselná automatizácia, prezentácia meracej, riadiacej, automatizačnej a regulačnej techniky zahrňujúca všetky odbory veľtrhu. Odbor elektronika, automatizácia a meracia technika je po obrábacej technike a materiáloch a komponentoch v strojárstve tretím najobsadenejším špecializovaným celkom MSV.

CENOVÉ PODMIENKY – VÝSTAVNÁ PLOCHA

                            do 31. 03. 2018        po 31.03. 2018

KRYTÁ                4 600,– Kč/m2          4 950,– Kč/m2          prízemie pavilónu

                          3 450,– Kč/m2          3 700,– Kč/m2         galéria pavilónu

VOĽNÁ              2 050,– Kč/m2           2 200,– Kč/m2         voľná plocha

Registračný poplatok:                                        Príplatky za tvar výstavnej plochy:

vystavovateľ/agentúra                 11 000,– Kč       Rohový stánok        30 %

za každého spoluvystavovateľa  11 000,– Kč        U-stánok                 40%

Uvedené ceny sú bez DPH.                                   Ostrovný stánok     60 %

Termínová zľava

Vystavovateľovi, ktorý podá Záväznú prihlášku k účasti do 31. 03. 2018 a súčasne uhradí prvú zálohovú faktúru v termíne jej splatnosti, bude pri doúčtovaní plochy poskytnutá termínová zľava.  Zľava neplatí pre pavilón P.

Viac informácií o veľtrhoch nájdete na stránkach www.bvv.cz/msv.