Medzinárodný strojársky veľtrh

Dovoľte nám informovať Vás o 61. medzinárodnom strojárskom veľtrhu MSV, o medzinárodnom veľtrhu dopravy a logistiky Transport a Logistika, o medzinárodnom veľtrhu technológií na ochranu životného prostredia ENVITECH, ktoré sa uskutočnia v dňoch 07. - 11. 10. 2019  na výstavisku v Brne.

Na poslednom ročníku Medzinárodného strojárskeho veľtrhu sa prezentovalo 1651 vystavovateľov  z 57 krajín , popredné zastúpenie mala aj Slovenská republika s 80 vystavovateľmi a bránami výstaviska prešlo takmer 81 000 návštevníkov.

Zastúpené sú všetky kľúčové oblasti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu.

Hlavnou témou MSV je Priemysel 4.0 a digitalizácia výroby a zvýraznenou témou veľtrhu ENVITECH je Cirkulárna ekonomika. V roku 2019 sa veľtrhy zamerajú aj na investičné príležitosti, Start Up projekty, nové nápady a inovácie ako príležitosť k investíciám.

CENOVÉ PODMIENKY – VÝSTAVNÁ PLOCHA

                   do 31. 03. 2019           po 31.03. 2019

KRYTÁ      4 600,– Kč/m2               4 950,– Kč/m2         prízemie pavilónu

                3 450,– Kč/m2               3 700,– Kč/m2         galéria pavilónu

VOĽNÁ     2 050,– Kč/m2               2 200,– Kč/m2         voľná plocha

Registračný poplatok:                                   Príplatky za tvar výstavnej plochy:

vystavovateľ/agentúra                 11 000,– Kč    Rohový stánok        30 %

za každého spoluvystavovateľa  11 000,– Kč    U-stánok                 40%

Technický poplatok                          90 Kč/m2    Ostrovný stánok     60 %

Uvedené ceny sú bez DPH.      

Termínová zľava

Vystavovateľovi, ktorý podá Záväznú prihlášku k účasti do 31. 03. 2019 a súčasne uhradí prvú zálohovú faktúru v termíne jej splatnosti, bude pri doúčtovaní plochy poskytnutá termínová zľava.  Zľava neplatí pre pavilón P.

Viac informácií o veľtrhoch nájdete na stránkach www.bvv.cz/msv, www.bvv.cz/transport-logistika, www.bvv.cz/envitech.