Medzinárodný veľtrh pre povrchové obrábanie

* Iba pre odborných návštevníkov alebo obchodníkov s preukazom/pozvánkou