Medzinárodná odborná výstava a konferencia pre riešenia na skladovanie energie z obnoviteľných zdrojov

Pozývame Vás na veľtrh a medzinárodnú konferenciu ENERGY STORAGE EUROPE, ktoré sa uskutočnia v dňoch 13. – 15. marca 2018 na výstavisku v Düsseldorfe. ENERGY STORAGE EUROPE ponúka kompletný celok najnovších technológií a aktuálnych výskumov a tým sa stáva najdôležitejším štartom k najnovším ideám a inováciám v danom odbore.

Referenti, vystavovatelia, návštevníci, ale aj účastníci konferencie sú vedúci odborníci z odboru. Veľtrh a konferencia sú ideálnym miestom k rozšíreniu vlastnej siete podnikania.

Každým rokom sa záujem o veľtrh a konferenciu zvyšuje, preto zvolili usporiadatelia pre danú akciu novú halu. Väčšia hala ponúka viac možností a viac miesta pre umiestnenie exponátov. Zároveň v nej nájdete všetko pod jednou strechou – vystavovateľov a aj konferencie.

Energy Storage Europe:

ESE – EXPO

IRES – KONFERENZ

ESE – KONFERENZ

V roku 2017 sa na veľtrhu prezentovalo 162 vystavovateľov z 20 krajín a bránami výstaviska prešlo viac ako 4.000 návštevníkov z 58 krajín sveta.

    Stále je možnosť sa na veľtrh prihlásiť.

Ceny za m² podlahovej plochy (Energy Storage Europe 2018):

Radový stánok (1 strana otvorená)             285,00 €/m²

Rohový stánok (2 strany otvorené)             295,00 €/m²

Hlavový stánok (3 strany otvorené)            305,00 €/m²

Ostrovný stánok (4 strany otvorené)          315,00 €/m²

Vonkajšia plocha                                     142,50 €/m²

Poplatok za spoluvystavovateľa                300,00 €

Mediálny poplatok                                   300,00 €

V prípade záujmu Vám radi zašleme aj ponuku typizovaných stánkov.

Viac informácií o veľtrhu  nájdete na stránke https://www.energy-storage-online.de.

Veríme, že Vás naša ponuka osloví a budeme Vás môcť privítať na veľtrhu ako vystavovateľov.

Dovoľujeme si Vás informovať a pozvať na veľtrh a medzinárodnú konferenciu ENERGY STORAGE EUROPE, ktoré sa uskutočnia v dňoch 13. – 15. marca 2018 na výstavisku v Düsseldorfe. ENERGY STORAGE EUROPE ponúka kompletný celok najnovších technológií a aktuálnych výskumov a tým sa stáva najdôležitejším štartom k najnovším ideám a inováciám v danom odbore.

Referenti, vystavovatelia, návštevníci ale aj účastníci konferencie sú vedúci odborníci z odboru. Veľtrh a konferencia sú ideálnym miestom k rozšíreniu vlastnej siete podnikania.

Každým rokom sa záujem o veľtrh a konferenciu zvyšuje, preto tento rok zvolili usporiadatelia pre danú akciu novú halu. Väčšia hala ponúka viac možností a viac miesta pre umiestnenie exponátov. Zároveň v nej nájdete všetko pod jednou strechou – vystavovateľov a aj konferencie.

Energy Storage Europe: ESE – EXPO, IRES – KONFERENZ a ESE – KONFERENZ.

Ceny vstupeniek do 12.02.2018:

Jednodňová vstupenka  bez konferencie              30,00 € online-predaj        50,00 € pri pokladni
Permanentka  vrátane konferencie a občerstvenia 1 310,00 € online-predaj
Jednodňová vstupenka na deň 13.03.2018             660,00 € online-predaj
Jednodňová vstupenka na deň 14.03.2018 vrátane občerstvenia 780,00 € online-predaj
Jednodňová vstupenka na deň 15.03.2018              660,00 € online-predaj

Ceny vstupeniek od 13.02.2018:

Jednodňová vstupenka  bez konferencie                     30,00 € online-predaj 50,00 € pri pokladni
Permanentka  vrátane konferencie a občerstvenia     1.490,00 € online-predaj 1.490,00 € pri pokladni
Jednodňová vstupenka na deň 13.03.2018                 780,00 € online-predaj    780,00 € pri pokladni
Jednodňová vstupenka na deň 14.03.2018 vrátane občerstvenia  895,00 € online-predaj 895,00 € pri pokladni
Jednodňová vstupenka na deň 15.03.2018                780,00 € online-predaj     780, 00 € pri pokladni                           

Vstupenky sú použiteľné na cestu tam a späť na výstavisko ako lístky na všetky prostriedky hromadnej dopravy pod označením VRR, kategória Preisstufe D (u dopravcu DB 2. trieda, len bezpríplatkové vlaky).

Vstupenky si môžete objednať cez online systém po Vašej registrácii na https://shop.messe-duesseldorf.de alebo si ich objednať cez našu spoločnosť, my Vám vystavíme zálohovú faktúru, po prijatí platby vystavíme vstupenku, ktorú Vám zašleme na e-mailovú adresu, vstupenku s čiarovým kódom si vytlačíte a priložíte k turniketu priamo na výstavisku.

V prípade Vášho záujmu o letenky alebo ubytovanie v čase konanej akcie, Vám výhodnú ponuku vypracuje náš výhradný partner TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. Bratislava na základe Vašich požiadaviek. Kontakt: TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o., tel.: 02/2072 2685, mobil: 0911 608 938, e-mail.: tucan@tucan.sk 

                                                                                                                                                                                                                        

Všetky aktuálne informácie o tomto podujatí nájdete tiež na adrese www.energy-storage-online.de

Veríme, že Vás naša ponuka osloví a navštívite veľtrh ENERGY STORAGE EUROPE 2018 v Düsseldorfe