veľtrh obnoviteľných zdrojov energie v poľnohospodárstve a lesníctve

Dovoľte nám informovať Vás o veľtrhu BIOMASA, ktorý sa uskutoční v dňoch  08. - 12. 04. 2018  na výstavisku v Brne.

Veľtrh BIOMASA prezentuje možnosti využívania biomasy z polí, lúk, lesov aj stajní, čo predstavuje pre poľnohospodárov a lesníkov logickú nadstavbu na ich každodennú činnosť a na ich ďalšiu pracovnú príležitosť.

Biomasa sa ako lokálny zdroj obnoviteľných surovín stáva dôležitou súčasťou energetického mixu v rámci programu decentrálnej energetiky. Využívanie biomasy je príležitosť ako šetrne získavať energiu a cielenú starostlivosť o prírodu. Ponúka technológie a ich praktické uplatnenie, informuje o nových trendoch a legislatívnom rámci, posúva skúsenosti popredných odborníkov a vytvára diskusné fórum.

CENOVÉ PODMIENKY – VÝSTAVNÁ PLOCHA

                                             KRYTÁ                                        VOĽNÁ

 od 0 – 50 m2                   2 300,– Kč/m2                                 1 400,– Kč/m2    

 od 51 – 500 m2               2 200,– Kč/m2                                 1 300,– Kč/m2    

 od 501 – 1000 m2           2 100,– Kč/m2                                 1 200,– Kč/m2    

 nad 1 000 m2                  1 900,– Kč/m2                                 1 200,– Kč/m2    

Registračný poplatok:                       

vystavovateľ/agentúra                     5 500,– Kč  

za každého spoluvystavovateľa      3 000,– Kč 

Uvedené ceny sú bez DPH.   

Špeciálna ponuka balíčkov!

(výstavná plocha, registračný poplatok, výstavba expozície a technické prívody – jedna cena.)

V prípade záujmu o ponuku balíčkov Vám radi zašleme bližšie informácie. Kontaktujte nás prosím telefonicky alebo e-mailom.