ponuka pre vystavovateľov

CENOVÉ PODMIENKY – VÝSTAVNÁ PLOCHA

                   do 31. 03. 2020               po 31.03. 2020

KRYTÁ        4 600,– Kč/m2                4 950,– Kč/m2         prízemie pavilónu

                   3 450,– Kč/m2                3 700,– Kč/m2         galéria pavilónu

VOĽNÁ        2 050,– Kč/m2                2 200,– Kč/m2         voľná plocha

Registračný poplatok:                                   Príplatky za tvar výstavnej plochy:

vystavovateľ/agentúra                 11 000,– Kč    Rohový stánok        30 %

za každého spoluvystavovateľa   11 000,– Kč   U-stánok                 40%

Uvedené ceny sú bez DPH.                              Ostrovný stánok       60 %

Termínová zľava

Vystavovateľovi, ktorý podá Záväznú prihlášku k účasti do 31. 03. 2020 a súčasne uhradí prvú zálohovú faktúru v termíne jej splatnosti, bude pri doúčtovaní plochy poskytnutá termínová zľava.  Zľava neplatí pre pavilón P

Viac informácií o veľtrhoch nájdete na stránkach www.bvv.cz/msv.