ponuka pre vystavovateľov za zvýhodnené ceny - uzávierka prihlášok do 30.08.2019

Uzávierka prihlášok pre vystavovateľov festivalu Life! je do 30.08.2019.

CENOVÉ PODMIENKY – VÝSTAVNÁ PLOCHA

KRYTÁ                do 20 m2                                            1.600,00 Kč/m2    

                            od 21 – 50 m2                                    1.500,00 Kč/m2   

                            od 51 m2 – 150 m2                           1.400,00 Kč/m2

                            151 m2  a viac                                    1.000,00 Kč/m2

VOĽNÁ                                                                              860,– Kč/m2    

Registračný poplatok:

vystavovateľ + 1ks voľný vjazd                                     3.500,– Kč

za každého spoluvystavovateľa                                    2.500,– Kč

Termínová zľava (-10%)

Vystavovateľovi, ktorý podá Záväznú prihlášku k účasti do 30. 08. 2019 a súčasne uhradí prvú zálohovú faktúru v termíne jej splatnosti, bude pri doúčtovaní plochy poskytnutá zľava vo výške –-10 %.

Viac informácií o veľtrhoch nájdete na stránkach www.bvv.cz/life

STYL 24.08. - 26.08.2019
Brno – Výstavisko


KABO 24.08. - 26.08.2019
Brno – Výstavisko


CARAVAN SALON 30.08. - 08.09.2019
Düsseldorf - výstavisko